سینک در تماس با مواد غذایی می تواند عفونت های باکتریایی را منتقل کند.
سینک های گرانیتی حاوی حفاظت ضدمیکروبی Microstop می باشند.
که بر اساس یون های نقره ای طبیعی است. این یون ها مانع رشد باکتری ها و در نتیجه باعث کاهش خطر ابتلا به مسمومیت غذایی می شود.

هنگامی که خاک نتواند به سینک بچسبد،
تمیز کردن آن بسیار ساده تر است.
سینک های گرانیتی علاوه بر اینکه ذرات خاک را به خود نمیگیرند، دارای یک فن آوری جدید هستند، که به کاهش جذب قطرات آب کمک
می کند.
این باعث می شود سینک خود را به خاک و لکه ها مقاوم،
و نظافت آن بسیار آسان تر شود
و همچنین باعث بیشتر شدن طول عمر سینک خواهد شد.